แม่พิมพ์กราไฟต์ (Graphite Mold)
Graphite Mold (Type A, B, C and D)

แม่พิมพ์กราไฟต์ (Graphite Mold) เป็นแม่พิมพ์ที่เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพดีและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แม่พิมพ์หนึ่งชุดอาจใช้งานได้ 50 ครั้ง ถ้าแม่พิมพ์ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและได้รับบำรุงรักษาที่ดี อาจยืดอายุแม่พิมพ์ได้มากถึง 100 ครั้งเลยทีเดียวแม่พิมพ์สามารถออกแบบให้เหมาะกับความต้องการได้