ผงเชื่อมทองแดงหรือผงโลหะ (Powder Welding)

ผงเชื่อม (Powder Welding) มีส่วนประกอบหลักเป็นผงทองแดงซึ่งจะถูกหลอมและเชื่อมโลหะอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผงเชื่อมที่คุณภาพดีจะให้รอยเชื่อมที่มีผิวเรียบ สีสวย

ผงเชื่อม (Powder Welding) จะบรรจุในหลอดพลาสติกที่มีฝาปิดอย่างดี ขนาดของหลอดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผงเชื่อมที่เหมาะกับการเชื่อมแต่ละจุด แต่ละหลอดจะบรรจุผงเชื่อม 97% โดยน้ำหนัก อีกส่วนเป็นผงสตาร์ทเตอร์ซึ่งบรรจุที่ก้นหลอด