บริษัท สเตติค แวน เวลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหลอมเชื่อม
ด้วยความร้อน (Exothermic Welding) ประกอบด้วย ผงเชื่อม แม่พิมพ์กราไฟต์ หลักดิน ชุดหลอมเชื่อม
แบบใช้ครั้งเดียว ปืนจุดประกายไฟ อุปกรณ์จับยึด และอื่นๆ ในชื่อแบรนด์ "STATIC WELD"

สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ;
โทรศัพท์: 02-571-2444, 089-771-7750, 089-454-4077 และ 089-799-3815